نمایندگان رسمی فروشنمایندگان رسمی فروش محصولات شرکت نیکو بن پرشین خدمتتان معرفی می گردد :

نام نماینده استان پی هو میلانو هیر هین شماره تماس شماره همراه
الهی - اهورا پخش اصفهان * * 03132206900 09131076350
وحید فدایی البرز * 5 (استند) 02632537035 09122503998
فرید فدایی البرز * 09124943585
امین اسکندرخانی آذربایجان غربی - کردستان * 09148850417
طاهر پور بندرعباس 1 (استند) 09173677053
احسان قلی زاده بوشهر * 2 (استند) 09177744428
زیدی - رضایی ایلام * 1 (استند) 09180686008
هاشمی تبریز * 2 (استند) 09143036271
ایزدی خوزستان * 2 (استند) 06132225326 09163091800
شیرعلی خوزستان * 09351694317
غلامی رشت * 8 (استند) 09111345417
عرب شاهی قم * 09191718140
امیر مشایخی کرمان * 03432824078 09123098146
تیموری کرمانشاه * 09183363415
اکبرزاده مشهد 6 (استند) 05137511827 09155181592
شیشه بر یزد * 03536266142 09131521539