نمایندگان رسمی فروشنمایندگان رسمی فروش محصولات شرکت نیکو بن پرشین خدمتتان معرفی می گردد :

نام نماینده استان پی هو میلانو هیر هین شماره تماس شماره همراه
الهی - اهورا پخش اصفهان * *   03132206900 09131076350
فدائی  البرز   * 4 02632537035 09122503998
فرید فدایی البرز  *       09124943585
امین اسکندرخانی  آذربایجان غربی - کردستان  *       09148850417
طاهر پور  بندرعباس      1   09173677053
احسان قلی زاده  بوشهر *   2   09177744428
زیدی - رضایی بوشهر   *     09351328767*09180686008
هاشمی  تبریز    * 2   09143036271
سنجری خراسان شمالی، رضوی، جنوبی   *     09153292357
ایزدی خوزستان  *   2 06132225326 09163091800
شیرعلی  خوزستان  *       09351694317
غلامی رشت   * 8   09111345417
عرب شاهی قم    *     09191718140
امیر مشایخی کرمان   *   03432824078 09123098146
تیموری کرمانشاه *       09183363415
اکبرزاده  مشهد      6 05137511827 09155181592
شیشه بر  یزد    *   03536266142 09131521539